تاريخ روز : دوشنبه 13 تیر 1401

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان(سهامی عام)

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

نحوه ورود به سامانهسهامداران محترم

نام کاربری شما کد بورسی(فقط اعداد) و شماره شناسنامه می باشد(لازم به توضیح است که اگرشماره شناسنامه کد ملی می باشد، بایستی بعد از اعداد کد بورسی بدون هیچ فاصله و خط تیره شماره شناسنامه و یا کد ملی وارد گردد) و رمز عبور شما شماره شناسنامه می باشد .

به طور مثال

کد بورسی:شام 03674                                     نام کاربری:036740073591750

شماره شناسنامه:0073591750                          رمز عبور:0073591750


نکته بسیارمهم : حتما پس از اولین ورود نسبت به تغییر رمز خود اقدام نمائید. 

اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی